نرخ طراحی توسط گرافیست:

کارت ویزیت یکرو: ۷ هزار تومان

کار ویزیت دورو: ۱۰ هزار تومان

جدول، لیست قیمت و کروکی ۱۵ هزار تومان

لوگو از ۴۰ هزار تومان الی ۵۰۰ هزار تومان (برای تعیین قیمت لوگو لطفاً تماس بگیرید)

(قیمت‌ها به تومان می‌باشد)

روزهای کاری از شنبه تا چهارشنبه تا ساعت ۱۲ محاسبه می‌شود.

قیمت‌ها بدون هزینه طراحی است و تنها هزینه چاپ می‌باشد.

شما می‌توانید از طراحی آنلاین رایگان در سایت استفاده نمایید.

سفارش طراحی اختصاصی توسط گرافیست شامل هزینه می‌باشد.

چاپ مجدد بدون هزینه طراحی است.

ویزیت (سایز ۸.۵ در ۴.۸) تیراژ ۱۰۰۰ عدد

نوع جنسقیمتزمان تحویل
(روز کاری)
سلفون براق یکرو۱۹,۰۰۰۳-۵
سلفون براق دورو۲۰.۰۰۰۵-۷
سلفون مات یکرو۲۰,۰۰۰۳-۶
سلفون مات دو رو۲۲.۰۰۰۵-۷
کتان یکرو۲۵,۰۰۰۷-۹
کتان دورو۲۴.۰۰۰۷-۹
کتان آلمان یکرو۳۵,۰۰۰۱۰-۱۲
کتان آلمان دورو۳۲.۰۰۰۱۰-۱۲
نویوی یکرو۱۷.۰۰۰۵-۷
نویویی دورو۲۲.۰۰۰۸-۱۰
سوسماری یکرو۲۶,۰۰۰۵-۷
سوسماری دورو۲۶.۰۰۰۷-۹
مخملی یکرو۲۲-۲۴
مخملی دورو۲۲-۲۴
لیبل سلفون۲۰.۰۰۰۵-۷
لیبل بدون سلفون۲۰.۰۰۰۱۷-۲۰
لیبل شیشه ای۲۷-۳۰

پی وی سی PVC (سایز ۹ در ۶)

نوع جنسقیمتزمان تحویل
(روز کاری)
پی وی سی ۵۰۰ میکرون ۵۰۰ عددی۱۳۰۰۰۰۲۲-۲۵
پی وی سی ۵۰۰ میکرون ۱۰۰۰ عدد۱۹۰۰۰۰۲۲-۲۵
پی وی سی ۷۶۰ میکرون ۵۰۰ عدد۲۷۰۰۰۰۲۲-۲۵
پی وی سی ۷۶۰ میکرون ۱۰۰۰ عدد۴۴۰۰۰۰۲۲-۲۵

کارت های دور گرد (سایز ۹ در ۶) تیراژ ۱۰۰۰ عدد

نوع جنسقیمتزمان تحویل
(روز کاری)
سلفون براق بزرگ۴۰.۰۰۰۱۰-۱۲
سلفون براق بزرگ فوری۴۵.۰۰۰۵-۷
سلفون مات بزرگ۴۰.۰۰۰۱۰-۱۲
سلفون مات بزرگ فوری۴۵.۰۰۰۵-۷
لمینت براق دورگرد۶۰.۰۰۰۱۰-۱۲
لمینت براق دورگرد فوری۷۰.۰۰۰۵-۶
لمینت مات دورگرد۸۰.۰۰۰۱۰-۱۲
لمینت مات دورگرد فوری۹۰.۰۰۰۵-۶
لمینت مات برجسته۶۰.۰۰۰۱۰-۱۲
لمینت مات برجسته فوری۷۰.۰۰۰۵-۷
لمینت طرح موج براق۶۰.۰۰۰۱۰-۱۲
لمینت طرح موج مات۸۰.۰۰۰۱۰-۱۲
لمینت برجسته مخملی۱۰۰.۰۰۰۲۲-۲۴
لمینت براق طلاکوب۱۱۵.۰۰۰۲۲-۲۴
لمینت مات طلاکوب۱۳۰.۰۰۰۲۲-۲۴
لمینت مات برجسته طلاکوب۹۰.۰۰۰۲۲-۲۴
لمینت براق سوزنی۷۰.۰۰۰۱۰-۱۲
لمینت مات سوزنی۹۰.۰۰۰۱۰-۱۲
مخملی بزرگ۷۰.۰۰۰۲۰-۲۲

کارت های دور گرد تیراژ ۱۰۰۰ عدد

نوع جنسقیمتزمان تحویل
(روز کاری)
کتان بزرگ یکرو۴۰.۰۰۰۷-۹
کتان بزرگ دو رو۴۵.۰۰۰۷-۹
لمینت برجسته ویزیتی۵۰.۰۰۰۱۲-۱۴
لمینت برجسته مربع۵۰.۰۰۰۱۲-۱۴
لمینت براق ویزیتی۵۰.۰۰۰۱۲-۱۴
لمینت براق مربع۵۰.۰۰۰۹-۱۱
لمینت براق ویزیتی سوزنی۵۵.۰۰۰۱۳-۱۵
لمینت مات ویزیتی سوزنی۷۵.۰۰۰۱۳-۱۵
لمینت مات ویزیتی۷۰.۰۰۰۱۳-۱۵
لمینت مات مربع۵۵.۰۰۰۸-۱۰
لمینت برجسته طلاکوب مربع۷۰.۰۰۰۲۲-۲۴
لمینت برجسته مخملی مربع۷۰.۰۰۰۲۲-۲۴
لمینت مات برجسته طلاکوب۱۰۰.۰۰۰۲۲-۲۴

کارت ویزیت قالبی (طرح خاص)

برای طرح‌های خاص (خانه، دوربین، دایره و…) مبلغ ۳۰ هزار تومان به قیمت کارت اضافه می‌شود.

برای ساخت قالب طرح دلخواه مشتری مبلغ ۴۰ هزار تومان علاوه بر مبلغ ۳۰ هزار تومان فوق به قیمت کارت اضافه می‌شود.

نرخ طراحی توسط گرافیست:

تراکت یکرو: ۱۰ هزار تومان | تراکت دورو: ۱۷ هزار تومان

بروشور ۲۰ هزار تومان، سربرگ ۱۰ هزار تومان

جدول یا لیست قیمت: ۱۵ هزار تومان، تقویم ۱۵ هزار تومان، کروکی ۱۵ هزار تومان

لوگو از ۴۰ هزار تومان الی ۵۰۰ هزار تومان (برای تعیین قیمت لوگو لطفاً تماس بگیرید)

(قیمت‌ها به تومان می‌باشد)

روزهای کاری از شنبه تا چهارشنبه تا ساعت ۱۲ محاسبه می‌شود.

قیمت‌ها بدون هزینه طراحی است و تنها هزینه چاپ می‌باشد.

شما می‌توانید از طراحی آنلاین رایگان در سایت استفاده نمایید.

سفارش طراحی اختصاصی توسط گرافیست شامل هزینه می‌باشد.

چاپ مجدد بدون هزینه طراحی است.

قیمت سربرگ و بروشور مطابق لیست تحریر و گلاسه زیر می‌باشد، منتها برای خدمات صحافی (شماره، پرفراژ، خط تا و…) هر هزار تا ۲۰ الی ۳۰ هزار تومان اضافه می‌شود.

تحریر سایز عمومی ۸۰  گرم

A3 ۲۸×۴۲ , A4 ۲۱×۲۸ , A5 ۱۴×۲۱ , A6 ۱۰×۱۴

چاپ عادی (۱۲-۱۰ روز کاری)

۱۰۰۰ تایی

نوع و سایزقیمت
تحریر یکرو A3۱۷۵.۰۰۰
تحریر دو رو A3۲۳۰.۰۰۰
تحریر یکرو A4۹۰.۰۰۰
تحریر دو رو A4۱۳۰.۰۰۰
تحریر یکرو A5۵۵.۰۰۰
تحریر دو رو A5۷۵.۰۰۰
تحریر یکرو A6۳۰.۰۰۰
تحریر دو رو A6۴۰.۰۰۰

۲۰۰۰ تایی

نوع و سایزقیمت
تحریر یکرو A3۲۱۰.۰۰۰
تحریر دو رو A3۲۸۰.۰۰۰
تحریر یکرو A4۱۲۰.۰۰۰
تحریر دو رو A4۱۵۰.۰۰۰
تحریر یکرو A5۷۰.۰۰۰
تحریر دو رو A5۹۰.۰۰۰
تحریر یکرو A6۴۰.۰۰۰
تحریر دو رو A6۵۰.۰۰۰

۵۰۰۰ تایی

نوع و سایزقیمت
تحریر یکرو A3۳۹۰.۰۰۰
تحریر دو رو A3۴۵۰.۰۰۰
تحریر یکرو A4۲۱۰.۰۰۰
تحریر دو رو A4۲۴۰.۰۰۰
تحریر یکرو A5۱۱۰.۰۰۰
تحریر دو رو A5۱۴۰.۰۰۰
تحریر یکرو A6۶۰.۰۰۰
تحریر دو رو A6۸۰.۰۰۰

گلاسه سایز عمومی ۱۳۵-۱۲۰ گرم

A3 ۲۸×۴۲ , A4 ۲۱×۲۸ , A5 ۱۴×۲۱ , A6 ۱۰×۱۴

چاپ عادی (۱۲-۱۰ روز کاری)

۱۰۰۰ تایی

نوع و سایزقیمت
گلاسه یکرو A3۲۱۰.۰۰۰
گلاسه دو رو A3۲۷۰.۰۰۰
گلاسه یکرو A4۱۱۰.۰۰۰
گلاسه دو رو A4۱۵۰.۰۰۰
گلاسه یکرو A5۶۵.۰۰۰
گلاسه دو رو A5۹۰.۰۰۰
گلاسه یکرو A6۴۰.۰۰۰
گلاسه دو رو A6۵۰.۰۰۰

۲۰۰۰ تایی

نوع و سایزقیمت
گلاسه یکرو A3۲۸۰.۰۰۰
گلاسه دو رو A3۳۴۰.۰۰۰
گلاسه یکرو A4۱۵۰.۰۰۰
گلاسه دو رو A4۱۹۰.۰۰۰
گلاسه یکرو A5۹۰.۰۰۰
گلاسه دو رو A5۱۱۰.۰۰۰
گلاسه یکرو A6۵۵.۰۰۰
گلاسه دو رو A6۷۰.۰۰۰

۵۰۰۰ تایی

نوع و سایزقیمت
گلاسه یکرو A3۵۰۰.۰۰۰
گلاسه دو رو A3۵۷۰.۰۰۰
گلاسه یکرو A4۲۷۰.۰۰۰
گلاسه دو رو A4۳۰۰.۰۰۰
گلاسه یکرو A5۱۵۰.۰۰۰
گلاسه دو رو A5۱۶۰.۰۰۰
گلاسه یکرو A6۸۰.۰۰۰
گلاسه دو رو A6۹۰.۰۰۰

تحریر سایز عمومی ۸۰  گرم

A3 ۲۸×۴۲ , A4 ۲۱×۲۸ , A5 ۱۴×۲۱ , A6 ۱۰×۱۴

چاپ فوری (۶-۵ روز کاری)

۱۰۰۰ تایی

نوع و سایزقیمت
تحریر یکرو A3۲۱۰.۰۰۰
تحریر دو رو A3۲۷۰.۰۰۰
تحریر یکرو A4۱۱۰.۰۰۰
تحریر دو رو A4۱۵۰.۰۰۰
تحریر یکرو A5۶۰.۰۰۰
تحریر دو رو A5۸۰.۰۰۰
تحریر یکرو A6۴۰.۰۰۰
تحریر دو رو A6۵۰.۰۰۰

۲۰۰۰ تایی

نوع و سایزقیمت
تحریر یکرو A3۲۵۰.۰۰۰
تحریر دو رو A3۳۲۰.۰۰۰
تحریر یکرو A4۱۴۰.۰۰۰
تحریر دو رو A4۱۷۰.۰۰۰
تحریر یکرو A5۸۰.۰۰۰
تحریر دو رو A5۱۰۰.۰۰۰
تحریر یکرو A6۵۰.۰۰۰
تحریر دو رو A6۶۰.۰۰۰

۵۰۰۰ تایی

نوع و سایزقیمت
تحریر یکرو A3۴۴۰.۰۰۰
تحریر دو رو A3۵۰۰.۰۰۰
تحریر یکرو A4۲۳۰.۰۰۰
تحریر دو رو A4۲۶۰.۰۰۰
تحریر یکرو A5۱۳۰.۰۰۰
تحریر دو رو A5۱۵۰.۰۰۰
تحریر یکرو A6۷۰.۰۰۰
تحریر دو رو A6۹۰.۰۰۰

گلاسه سایز عمومی ۱۳۵-۱۲۰ گرم

A3 ۲۸×۴۲ , A4 ۲۱×۲۸ , A5 ۱۴×۲۱ , A6 ۱۰×۱۴

چاپ فوری (۶-۵ روز کاری)

۱۰۰۰ تایی

نوع و سایزقیمت
گلاسه یکرو A3۲۵۰.۰۰۰
گلاسه دو رو A3۳۲۰.۰۰۰
گلاسه یکرو A4۱۳۰.۰۰۰
گلاسه دو رو A4۱۷۰.۰۰۰
گلاسه یکرو A5۷۰.۰۰۰
گلاسه دو رو A5۱۰۰.۰۰۰
گلاسه یکرو A6۴۵.۰۰۰
گلاسه دو رو A6۶۰.۰۰۰

۲۰۰۰ تایی

نوع و سایزقیمت
گلاسه یکرو A3۳۳۰.۰۰۰
گلاسه دو رو A3۳۹۰.۰۰۰
گلاسه یکرو A4۱۷۵.۰۰۰
گلاسه دو رو A4۲۱۰.۰۰۰
گلاسه یکرو A5۱۰۰.۰۰۰
گلاسه دو رو A5۱۲۰.۰۰۰
گلاسه یکرو A6۶۰.۰۰۰
گلاسه دو رو A6۸۰.۰۰۰

۵۰۰۰ تایی

نوع و سایزقیمت
گلاسه یکرو A3۵۶۰.۰۰۰
گلاسه دو رو A3۶۳۰.۰۰۰
گلاسه یکرو A4۲۹۰.۰۰۰
گلاسه دو رو A4۳۳۰.۰۰۰
گلاسه یکرو A5۱۶۰.۰۰۰
گلاسه دو رو A5۱۸۰.۰۰۰
گلاسه یکرو A6۹۰.۰۰۰
گلاسه دو رو A6۱۰۰.۰۰۰

تحریر سایز فیت ۸۰  گرم

A3 ۲۹.۷×۴۲ , A4 ۲۱×۲۹.۷ , A5 ۱۴.۸×۲۱ , A6 ۱۰.۵×۱۴

چاپ عادی (۱۲-۱۰ روز کاری)

۱۰۰۰ تایی

نوع و سایزقیمت
تحریر یکرو A3۲۰۰.۰۰۰
تحریر دو رو A3۳۱۰.۰۰۰
تحریر یکرو A4۱۱۰.۰۰۰
تحریر دو رو A4۱۷۰.۰۰۰
تحریر یکرو A5۶۰.۰۰۰
تحریر دو رو A5۹۰.۰۰۰
تحریر یکرو A6۴۰.۰۰۰
تحریر دو رو A6۵۰.۰۰۰

۲۰۰۰ تایی

نوع و سایزقیمت
تحریر یکرو A3۲۵۰.۰۰۰
تحریر دو رو A3۳۵۵.۰۰۰
تحریر یکرو A4۱۴۰.۰۰۰
تحریر دو رو A4۲۰۰.۰۰۰
تحریر یکرو A5۸۰.۰۰۰
تحریر دو رو A5۱۰۰.۰۰۰
تحریر یکرو A6۵۰.۰۰۰
تحریر دو رو A6۶۰.۰۰۰

۵۰۰۰ تایی

نوع و سایزقیمت
تحریر یکرو A3۴۳۰.۰۰۰
تحریر دو رو A3۵۲۰.۰۰۰
تحریر یکرو A4۲۲۰.۰۰۰
تحریر دو رو A4۲۷۰.۰۰۰
تحریر یکرو A5۱۲۰.۰۰۰
تحریر دو رو A5۱۵۰.۰۰۰
تحریر یکرو A6۷۰.۰۰۰
تحریر دو رو A6۹۰.۰۰۰

تحریر سایز فیت ۱۰۰ گرم

A3 ۲۹.۷×۴۲ , A4 ۲۱×۲۹.۷ , A5 ۱۴.۸×۲۱ , A6 ۱۰.۵×۱۴

چاپ عادی (۱۴-۱۲ روز کاری)

۱۰۰۰ تایی

نوع و سایزقیمت
تحریر یکرو A3۲۸۰.۰۰۰
تحریر یکرو A4۱۵۰.۰۰۰
تحریر یکرو A5۸۰.۰۰۰
تحریر یکرو A6۵۰.۰۰۰

۲۰۰۰ تایی

نوع و سایزقیمت
تحریر یکرو A3۴۰۰.۰۰۰
تحریر یکرو A4۲۱۰.۰۰۰
تحریر یکرو A5۱۲۰.۰۰۰
تحریر یکرو A6۷۰.۰۰۰

کتان سایز فیت ۱۲۰ گرم

A3 ۲۹.۷×۴۲ , A4 ۲۱×۲۹.۷ , A5 ۱۴.۸×۲۱ , A6 ۱۰.۵×۱۴

چاپ عادی (۱۴-۱۲ روز کاری)

۱۰۰۰ تایی

نوع و سایزقیمت
کتان یکرو A3۳۹۰.۰۰۰
کتان یکرو A4۲۱۰.۰۰۰
کتان یکرو A5۱۱۰.۰۰۰
کتان یکرو A6۷۰.۰۰۰

۲۰۰۰ تایی

نوع و سایزقیمت
کتان یکرو A3۵۳۰.۰۰۰
کتان یکرو A4۲۸۰.۰۰۰
کتان یکرو A5۱۵۰.۰۰۰
کتان یکرو A6۹۰.۰۰۰

نرخ طراحی توسط گرافیست:

پاکت، فولدر، لیوان و لیبل سی دی: ۲۰ هزار تومان

جدول، کروکی و پوستر: ۱۵ هزار تومان

لوگو از ۴۰ هزار تومان الی ۵۰۰ هزار تومان (برای تعیین قیمت لوگو لطفاً تماس بگیرید)

(قیمت‌ها به تومان می‌باشد)

روزهای کاری از شنبه تا چهارشنبه تا ساعت ۱۲ محاسبه می‌شود.

قیمت‌ها بدون هزینه طراحی است و تنها هزینه چاپ می‌باشد.

شما می‌توانید از طراحی آنلاین رایگان در سایت استفاده نمایید.

سفارش طراحی اختصاصی توسط گرافیست شامل هزینه می‌باشد.

چاپ مجدد بدون هزینه طراحی است.

پاکت تحریر ۸۰ گرم

A4 , A5  , ملخی (نامه) ۲۴×۲۸

چاپ عادی (۱۴-۱۲ روز کاری)

نوع و سایزتیراژقیمت
پاکت تحریر ملخی۱۰۰۰۱۳۵.۰۰۰
پاکت تحریر ملخی۲۰۰۰۱۶۵.۰۰۰
پاکت تحریر ملخی۵۰۰۰۳۲۰.۰۰۰
پاکت تحریر A5۱۰۰۰۱۶۰.۰۰۰
پاکت تحریر A5۲۰۰۰۲۲۵.۰۰۰
پاکت تحریر A5۵۰۰۰۳۹۰.۰۰۰
پاکت تحریر A4۱۰۰۰۲۷۰.۰۰۰
پاکت تحریر A4۲۰۰۰۳۹۰.۰۰۰
پاکت تحریر A4۵۰۰۰۷۱۰.۰۰۰

پاکت تحریر ۱۰۰ گرم

A4 , A5  , ملخی (نامه) ۲۴×۲۸

چاپ عادی (۲۰-۱۷ روز کاری)

نوع و سایزتیراژقیمت
پاکت تحریر ۱۰۰ گرم ملخی۱۰۰۰۱۶۰.۰۰۰
پاکت تحریر ۱۰۰ گرم ملخی۲۰۰۰۲۶۰.۰۰۰
پاکت تحریر ۱۰۰ گرم A5۱۰۰۰۲۱۰.۰۰۰
پاکت تحریر ۱۰۰ گرم A5۲۰۰۰۳۴۰.۰۰۰
پاکت تحریر ۱۰۰ گرم A4۱۰۰۰۳۳۰.۰۰۰
پاکت تحریر ۱۰۰ گرم A4۲۰۰۰۵۶۰.۰۰۰

پاکت گلاسه ۱۳۵ گرم

A4 , A5  , ملخی (نامه) ۲۴×۲۸

چاپ عادی (۱۴-۱۲ روز کاری)

نوع و سایزتیراژقیمت
پاکت گلاسه ملخی۱۰۰۰۱۵۰.۰۰۰
پاکت گلاسه ملخی۲۰۰۰۲۳۵.۰۰۰
پاکت گلاسه ملخی۵۰۰۰۴۲۰.۰۰۰
پاکت گلاسه A5۱۰۰۰۱۸۰.۰۰۰
پاکت گلاسه A5۲۰۰۰۲۶۰.۰۰۰
پاکت گلاسه A5۵۰۰۰۵۰۰.۰۰۰
پاکت گلاسه A4۱۰۰۰۳۰۰.۰۰۰
پاکت گلاسه A4۲۰۰۰۴۶۰.۰۰۰
پاکت گلاسه A4۵۰۰۰۸۸۰.۰۰۰

پاکت کتان ۱۲۰ گرم

A4 , A5  , ملخی (نامه) ۲۴×۲۸

چاپ عادی (۲۰-۱۷ روز کاری)

نوع و سایزتیراژقیمت
پاکت کتان ۱۲۰ گرم ملخی۱۰۰۰۱۸۰.۰۰۰
پاکت کتان ۱۲۰ گرم ملخی۲۰۰۰۳۲۰.۰۰۰
پاکت کتان ۱۲۰ گرم A5۱۰۰۰۲۳۰.۰۰۰
پاکت کتان ۱۲۰ گرم A5۲۰۰۰۳۸۵.۰۰۰
پاکت کتان ۱۲۰ گرم A4۱۰۰۰۳۶۰.۰۰۰
پاکت کتان ۱۲۰ گرم A4۲۰۰۰۶۳۰.۰۰۰

سایر

فولدر، پاکت سی دی، لیبل سی دی و…

هر ۱۰۰۰ عدد

نوع و سایزقیمتزمان تحویل
(روز کاری)
فولدر سلفون مات یا براق یکرو۷۵۰.۰۰۰۵-۷
فولدر سلفون مات یا براق دورو۹۰۰.۰۰۰۵-۷
لیبل سی دی۱۳۰.۰۰۰۸-۱۰
لیوان۱۲۰.۰۰۰۲۱-۲۴
لیبل A6۹۰.۰۰۰۵-۷
لیبل A5۱۶۰.۰۰۰۵-۷
لیبل A4۳۰۰.۰۰۰۵-۷

نرخ طراحی توسط گرافیست:

پوستر: ۳۰ هزار تومان

کاتالوگ: ۳۰ هزار تومان

تقویم ۲۰ هزار تومان

لوگو از ۴۰ هزار تومان الی ۵۰۰ هزار تومان (برای تعیین قیمت لوگو لطفاً تماس بگیرید)

(قیمت‌ها به تومان می‌باشد)

روزهای کاری از شنبه تا چهارشنبه تا ساعت ۱۲ محاسبه می‌شود.

قیمت‌ها بدون هزینه طراحی است و تنها هزینه چاپ می‌باشد.

شما می‌توانید از طراحی آنلاین رایگان در سایت استفاده نمایید.

سفارش طراحی اختصاصی توسط گرافیست شامل هزینه می‌باشد.

چاپ مجدد بدون هزینه طراحی است.

کاتالوگ ۳۰۰  گرم

A3 ۲۸×۴۲ , A4 ۲۱×۲۸ , A5 ۱۴×۲۱ , A6 ۱۰×۱۴

قیمت براق و مات یکسان است

نوع و سایزقیمتزمان تحویل
(روز کاری)
کاتالوگ سلفون A5 یکرو۱۵۰.۰۰۰۳-۵
کاتالوگ سلفون A5 دورو۱۹۵.۰۰۰۵-۷
کاتالوگ سلفون A4 یکرو۲۸۰.۰۰۰۳-۵
کاتالوگ سلفون A4 دورو۳۵۰.۰۰۰۵-۷
کاتالوگ سلفون A3 یکرو۵۲۰.۰۰۰۳-۵
کاتالوگ سلفون A3 دورو۶۷۰.۰۰۰۵-۷

پوستر

سایز  ۷۰×۵۰

روز کاری

نوع و سایز و تیراژقیمتزمان تحویل
(روز کاری)
تحریر ۸۰ گرم ۱۰۰۰۴۳۰.۰۰۰۳-۵
تحریر ۸۰ گرم ۲۰۰۰۵۸۰.۰۰۰۳-۵
گلاسه ۱۳۵ گرم ۱۰۰۰۵۰۰.۰۰۰۳-۵
گلاسه ۱۳۵ گرم ۲۰۰۰۷۲۰.۰۰۰۳-۵

پوستر

سایز  ۶۰×۴۵

روز کاری

نوع و سایز و تیراژقیمتزمان تحویل
(روز کاری)
تحریر ۸۰ گرم ۱۰۰۰۴۳۰.۰۰۰۳-۵
تحریر ۸۰ گرم ۲۰۰۰۵۴۰.۰۰۰۳-۵
گلاسه ۱۳۵ گرم ۱۰۰۰۴۵۰.۰۰۰۳-۵
گلاسه ۱۳۵ گرم ۲۰۰۰۶۲۰.۰۰۰۳-۵

(قیمت‌ها به تومان می‌باشد)

روزهای کاری از شنبه تا چهارشنبه تا ساعت ۱۲ محاسبه می‌شود.

شما می‌توانید از طراحی آنلاین رایگان در سایت استفاده نمایید.

سفارش طراحی اختصاصی توسط گرافیست شامل هزینه می‌باشد.

چاپ مجدد بدون هزینه طراحی است.

نرخ طراحی خدمات چاپی توسط گرافیست:

کارت ویزیت یکرو: ۷ هزار تومان

کارت ویزیت دورو: ۱۰ هزار تومان

تراکت یکرو: ۱۰ هزار تومان

تراکت دورو: ۱۷ هزار تومان

پاکت: ۱۵ هزار تومان

بروشور ۲۰ هزار تومان

سربرگ ۱۰ هزار تومان

جدول یا لیست قیمت: ۱۵ هزار تومان

تقویم ۲۰ هزار تومان

کروکی ۱۵ هزار تومان

لوگو از ۴۰ هزار تومان الی ۵۰۰ هزار تومان (برای تعیین قیمت لوگو لطفاً تماس بگیرید)